Om Oss

ERFARENHET OCH PROFESSIONALISM

Vår erfarenhet är din trygghet

Vi erbjuder kompletta säkerhetslösningar oavsett om det gäller rullgaller/rulljalusi, gallergrindar eller fasta/öppningsbara galler och säkerhetsdörrar. Allt enligt föreskrivna standards och krav från kunder, myndigheter & branschförbund.  Vi har mångårig erfarenhet som leverantör till små och stora företag samt till retail branschen och inga uppdrag är för små eller stora för oss

Vi tror att lönsamhet kommer ur hårt arbete med bra produkter.

Rullgaller

När du vill skydda dig och din lokal mot inbrott och skadegörelse och samtidigt har behov av god genomsikt.

Rulljalusier

Rulljalusier hjälper dig att stänga, skärma av och förhindra smuts att komma in i din lokal.

Brandskydd

Vid brand står både liv och stora materiella värden på spel. Det är därför viktigt att i möjligaste mån förhindra brand.

Förebyggande Underhåll

Förebyggande underhåll är speciellt viktigt när jalusin/rullgallret är en affärskritisk del av din verksamhet.

Vill ha mer info om serviceavtal ?

Vi utför service av rullgaller och rulljalusier på
marknadens samtliga fabrikat.

Adress

Ornövägen 24, 132 32 Saltsjö-Boo

E - Post

info@profal.se

Telefon

070-448 52 70

© 2022 Profal AB. All rights reserved | Created by Graffstudio